Fixatågresan använder sig av Cookies. Ingen information om besökaren sparas ner i dessa cookies. Genom att surfa på hemsidan godkänner du att Cookies används. Jag förstår

Tågstopp i Sturefors

 

Vi vill tillsammans med de båda trafikhuvudmännen utveckla Kustpilen-trafiken.

Ett av flera steg är att möjliggöra för fler att kunna åka med tågen.

Att fler medborgare önskar pendla med tåg till och från Linköping visar bland annat de 387 namnunderskrifter från Stureforsbor på marknadsdagen den 13 september 2014 samt den pågående namninsamlingen på vår Fixatågresan.se

Att samverka och finna goda lösningar över länsgräns är mycket angeläget.

Vi måste tillsammans se hela sträckan Linköping – Kalmar i ett bredare perspektiv och finna bra lösningar för framtiden.

Att samverka med busstrafiken i området är angeläget vid ett återupptaget tågstopp i Sturefors. Det talar än mer för förverkligandet. Det övergripande målet, oavsett i vilken geografi vi befinner oss, är att fler ska välja kollektiva trafiklösningar och i mindre grad använda bilen som medel för att exempelvis ta sig till och från arbetet.

I dagens samhälle är det naturligt att resenären själv väljer när och hur hen vill resa. Genom tågstopp i Sturefors möjliggörs fler val.

Vi har också säkerställt att Trafikverket medverkar till färdigställandet av perrongen.

Vi arbetar för att i närtid genomföra förbättringen med ett tågstopp i Sturefors.

 

Michael Leijonhud

Infrastrukturkansliet