Fixatågresan använder sig av Cookies. Ingen information om besökaren sparas ner i dessa cookies. Genom att surfa på hemsidan godkänner du att Cookies används. Jag förstår

Kalmar Länstrafik svarar 

 

Tågstopp i Ålem 

Snälla gör så det går att åka tåg från Ålem. Vet att det många invånare i Ålem som gärna skulle åka tåg till Kalmar för att handla eller pendla till arbetet i Kalmar eller Högsby. Tåg ger en levande landsbygd om dom stannar! 

Kalmar länstrafik (KLT): I vårt nuvarande trafikupplägg finns det inte med att vi ska stanna på fler stationer. Att stanna på fler stationer utmed linjen gör att resan tar längre tid och det motverkar de beslut som finns om att tågresan ska gå ännu fortare! Men det finns i våra framtida planer ett regionaltågs system som ska komplettera Kustpilen på sträckan. I de planerna finns ett antal nya stationer med som tänkbara uppehåll, varav Ålem är en av dem.

 

Tågstopp i Gullringen & Södra Vi 

Kan tåget stanna vid ALV så tycker jag att även Södra Vi och Gullringen kan få detsamma! 

Kalmar länstrafik (KLT): Tågen stannar i dag på Astrid Lindgrens Värld endast med vissa tåg och under främst under sommaren. ALV är ett av länets största turistmål  och det finns möjlighet att få in stoppet i tidtabellen. Tyvärr kan vi inte få in fler stopp. Det beror dels på längre körtider och att det inte finns med i våra nuvarande avtal. I våra framtida planer ett regionaltågs system som ska komplettera Kustpilen på sträckan. I de planerna finns möjlighet att lägga in uppehåll i Södra Vi och Gullringen.

 

Expresståg + Fler stopp 

Varför inte införa ett expresståg som går mellan Kalmar-Linköping och som bara stannar på dom större stationerna Berga, Vimmerby, Hultsfred. Och några turer med ett tåg som stannar på dom mindre platserna bland annat i Ålem, Blomstermåla, Högsby, Kisa, Rimforsa, Sturefors. Vi vill faktiskt ha en levande landsbygd! 

Kalmar länstrafik (KLT): Att köra ett expresstågs system ihop med ett regionaltågssytem kräver en annan infrastruktur än vad som finns idag. Ska man stanna på fler stationer utmed linjen gör att resan tar längre tid och det motverkar de beslut som finns om att tågresan ska gå ännu fortare! Görs satsningar i infrastrukturen kan alla tåg köras snabbare!Det finns i våra framtida planer ett regionaltågs system som ska komplettera Kustpilen på sträckan med fler uppehåll på nya stationer.

 

Wi-Fi (trådlöst nätverk)  

En fördel med att åka tåg är att man kan ägna sig åt annat istället för att köra bil. En stor sysselsättning i dagens samhälle är att kunna surfa på nätet. Man ska kunna ha möjlighet att skicka epost, söka information, shoppa eller spela spel. Därför tycker jag att trådlöst nätverk på alla tåg ska vara en självklarhet. Det är faktiskt 2015! 

Kalmar länstrafik (KLT): WiFi är en fråga som vi arbetat med en tid för att kunna införa. Det har gjorts vissa tester som tyvärr inte fallit väl ut än, men vi hoppas att vi ska kunna införa detta under året.

 

Samma pris oavsett riktning 

Att resa till Kalmar från Hultsfred kostar 87kr med reskassa. Om man istället väljer att åka till Linköping som är i princip samma avstånd kostar det hela 152kr med reskassa. Detta är helt absurt. Det ska vara avståndet som bestämmer priset och inget annat. 

Kalmar länstrafik (KLT): Varje län bestämmer sin egen taxa och när det är länsgränsöverskridande trafik så adderas dessa. Det pågår en utredning om avståndsbaserad taxa som ska presenteras under hösten, så vi får återkomma i frågan.

 

Tågstopp i Sturefors

I Sturefors bor lite drygt 2200 människor varav 1000 av dessa arbetar i Linköping. Ett tågstopp i Sturefors skulle innebära att flera Stureforsbor skulle ha möjligheten att välja ett kollektivt resande. Det är ett komplement till bussen. Tåget är ett bra miljöval och restiden skulle endast vara 10 minuter jämfört med 20 minuter med buss.  Perrongen i Sturefors ska bara asfalteras sen är den klar vilket Trafikverket gärna medverkar till. Vad väntar vi på? Rösta för detta förslag och skriv under namninsamlingen! 

Kalmar länstrafik (KLT): Uppehållsbilden i länen finns reglerat i avtal och är i princip ett i varje kommun. Huvudsyftet för trafiken är att nå anslutningar i Linköping för de långväga resenärerna. Det finns planer på framtida trafikupplägg där Kustpilentrafiken kompletteras med regionaltåg, ett i söder och ett i norr, men varje län kommer driva och ta beslut i den frågan.

 

Vägguttag som inte sitter i taken

På kustpilstågen idag sitter vägguttagen i taket. Om man har en kort sladd till datorn så räcker den inte fram när man har datorn på bordet. Jag tycker därför att man bör installera fler eluttag som sitter under eller mellan stolarna. Kanske ännu bättre att ha dom under bordet. Rösta gärna för detta förslag :) 

Kalmar länstrafik (KLT): Att ändra de sk kablagen i ett tågfordon är inte så lätt som man kan tro. Det ska till tillstånd, fordonen måste typgodkännas mm. Det innebär att man gör sådana ändringar ihop när fordonen ska revideras. Varje fordon tas då ur trafik under ett par månader för olika åtgärder. Det är ingen sådan revision på gång just nu, så vi får ha med oss frågan till nästa omgång eller när nästa tågfordon som ska trafikera sträckan, ska upphandlas. 

 

Vi vill inte åka buss! Utan tåg!

Vi vill ju åka tåg främst för att det är bekvämt och går relativt snabbt... Upplever att det sätts in ersättningsbussar från och till Linköping då och då. Vad är problemet? Har man anslutningståg vidare mot Stockholm så drar man sig för att ta tåget och kör hellre bil. Ni skulle få fler resenärer om tillförlitligheten ökades! 

Kalmar länstrafik (KLT): Vi har problem med fordonen och då främst brist på reservdelar som gör att tågen står längre på verkstad. Vi har fordon som varit med i kollisioner med långa stillestånd som följd. Signalsystemet på banorna är unikt i Sverige och det finns endast 11 tåg som kan trafikera banorna. För att köra all trafik åtgår 7 tåg, det gör trafiken extra störningskänslig. I dagarna påbörjas ett verkstadsbygge i Kalmar där vi kommer att göra allt underhåll på alla fordon framöver.

 

Städa tågen

Vid fönstren på Kustpilen tågen är det jämt massa äckligt tuggummi och damm och annan skit. Sen går det inte prata om toaletter, det stinker värre en i en gris ladugård. Jämt för man stå under vattenkranen i fem minuter innan man får bort tvålen. 

Kalmar länstrafik (KLT): Tågen ska städas dagligen! Vi tar med oss denna fråga till vår entreprenör.

 

Tågstopp för Kustpilen på fler stationer

Möjliggör resor med Kustpilen från fler stationer som Mörlunda, Storebro m fl. För ett ökat resande och en levande landsbygd.

Kalmar länstrafik (KLT): Stannar vi på fler stationer utmed linjen gör att resan tar längre tid och det motverkar de beslut som finns om att tågresan ska gå ännu fortare! Det finns i våra framtida planer ett regionaltågs system som ska komplettera Kustpilen på sträckan och i de planerna finns ett antal nya stationer med som tänkbara uppehåll.

 

Stopp i Brokind

Ett stopp i Brokind skulle underlätta för boende i Brokind med omnejd att åka kollektivt i större utsträckning, vilket skulle vara ett mycket välkommet komplement till busstrafiken och det skulle underlätta för många brokindsbor i valet mellan egen bil och kollektivt åkande. En bonus är en positiv effekt på miljön... 

Kalmar länstrafik (KLT): Uppehållsbilden i länen finns reglerat i avtal och är i princip ett i varje kommun. Huvudsyftet för trafiken är att nå anslutningar i Linköping för de långväga resenärerna. Det finns planer på framtida trafikupplägg där Kustpilentrafiken kompletteras med regionaltåg, ett i söder och ett i norr, men varje län kommer driva och ta beslut i den frågan.

 

Weekendresa

Satsa på weekend/teaterresor till Stockholm för hela familjen till en rimlig kostnad. Ta tillvara fördelen som tåget har mot bil och buss genom att utveckla servering och underhållning under resan

Kalmar länstrafik (KLT): Trevlig ide! Vi har en marknadsgrupp tillsammans med vår entreprenör och skickar förslaget vidare till dem för att se vad de kan hitta på!

 

Direkttåg utan stopp 

Direkttåg mellan Linköping och Kalmar. 

Kalmar länstrafik (KLT): Direkttåg är en spännande ide, men det finns för få mötesstationer på banan för att kunna få fram ett sådant tåg snabbt. Kör man ett tågsystem med snabb trafik måste det kompletteras med andra tåg som stannar på stationerna längs linjen och det ställer krav på bättre infrastruktur och fler tågfordon. Att få till infrastruktur- förbättringar så att vi kan köra alla tåg snabbare och på så sätt få ner restiderna, arbetas det med för fullt i länet.

 

Funktionshindrade

Fel på hissutrustningen gör att funktionshindrade har problem att använda utrustningen. Mitt förslag är att kunna använda moderna hissar på tågen, eller att alla tåg kommer att vara på marknivå så att du inte behöver använda hissen. 

Kalmar länstrafik (KLT): Nästa tåg som kommer att upphandlas kommer troligtvis vara med ingång i marknivå så att man inte kommer att behöva någon lift. Däremot ska liftarna fungera! Kontakta oss gärna via vår kundtjänst om det uppstår problem så driver vi frågan med vår entreprenör.

 

Senare tåg

Senare avgångar från Linköping och Kalmar 23 på vardagar och 03 på helger. 

Kalmar länstrafik (KLT): Trafiken körs för att nå anslutningar i Linköping till och från Stockholm. Det körs inga tåg så sent på kvällarna på stambanan och resandet på de tiderna är inte så stort att det motiverar att vi ska köra tåg.

 

Bättre tidtabell

De flesta som pendlar till Linköping jobbar mellan 8-17 och därför borde tidtabellen vara utformad efter detta. I dagsläget kommer tåget till Linköping vid 07.15 vilket är för tidigt. Det borde även gå ett tåg från Linköping vid 17,20 ungefär. 

Kalmar länstrafik (KLT): Vi brottas ständigt med hur tidtabellerna ska planeras. Huvudinriktningen för trafiken på Stångådal och Tjustbanorna är att vi ska nå anslutningar i Linköping för att nå tågen till och från Stockholm. Sedan är alla pendlarna jätteviktiga för vårt system! Tyvärr sätter både tillgång till tid på spåren och fler tåg att köra med stopp för en tätare trafik på morgon och eftermiddag.

 

Café

En vagn med enbart café där man kan fika med andra på Kustpilen, som SJ har! 

Kalmar länstrafik (KLT): Bra ide, men det finns inte så att man kan koppla till vagnar på våra tåg. Vi har ambulerande försäljning ombord, så varför inte göra en fikahörna med några medpassagerare i någon av vagnarna?

 

Tågtrafik till Virserum

Låt tågen gå till Virserum igen, låt dem gå till alla mindre orter med järnväg. Ett samhälle och dess medborgare har rätt till att kunna förflytta sig via medel som inte enbart måste tillhandahållas av denne själv. En landsbygd skulle bli och fortsätta att bli mera levande med hjälp av en fungerande infrastruktur och skulle kanske tom vända trenden att flytta ifrån den. Med hjälp av medel att ta sig till och från mindre samhällen och orter skulle hela bygden leva upp, den yngre befolkningen stanna och de nyanlända tom ha råd att och se en möjlighet till utveckling i de mindre orterna idag. En känsla av isolering kan uppträda när en måste ha en bil för att ta sig, det är långt ifrån alla som har råd med det och tåg borde vara till för alla även om man bor i mindre samhällen. Det funkar i Skåne, varför kan vi inte applicera Skånetrafikens tänk i Småland, för visst vill vi att hela Sverige ska leva?

Kalmar länstrafik (KLT): Visst vill vi att hela Sverige ska leva! Men att bygga en helt ny järnväg till Virserum kommer inte att bli verklighet, det innebär alldeles för stora kostnader att investera i ny infrastruktur. Vi jobbar nu med att få Stångådal- och Tjustbanorna upprustade för att klara snabbare restider och stabil tågdrift.

 

Tack till KLT för att ni tog er tid att svara på våra förbättringsförslag.